โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600248
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  600248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANKLAB(SARANRAT)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านตลาด
ตำบล :
  บ้านกลับ
อำเภอ :
  หนองโดน
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18190
โทรศัพท์ :
  036396331
โทรสาร :
  036396331
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15เมษายน2481
อีเมล์ :
  banklanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 05:52:29 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุพจน์ มนปราณีต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

นายสุเทพ พึ่งน้อย
นางวราณุกร ตะโพธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,067
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036396331 อีเมล์: banklanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณี จิตรบุตร โทรศัพท์: 0898021051 อีเมล์: lovelyum51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]