โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600253
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  600253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChoomChonhnongdonpramanradboriban
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองโดน
ตำบล :
  หนองโดน
อำเภอ :
  หนองโดน
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18190
โทรศัพท์ :
  036397067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ พฤศจิกายน 2461
อีเมล์ :
  schpraman@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองโดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 05:14:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวชนากานต์ เสาะแสวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
นายประยูร ผาสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

972
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036397067 อีเมล์: schpraman@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประยูร ผาสุข โทรศัพท์: 0817446300 อีเมล์: sumanus_2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]