โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600281
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  600281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaoruak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขารวก
ตำบล :
  หน้าพระลาน
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18240
โทรศัพท์ :
  089-9055905
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  kaurua@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หน้าพระลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 03:21:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชาญณรงค์ แสงนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

นางสาวจิรารัตน์ กรึกสำโรง
นางพิศมัย ฐิติกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-9055905 อีเมล์: kaurua@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ ติยะพานิชย์ โทรศัพท์: 0817448282 อีเมล์: Bentenny_ben@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]