โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600319
รหัส Smis 8 หลัก :
  19022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  600319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Subnoinaue Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านซับน้อยเหนือ
ตำบล :
  ลำพญากลาง
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  30130
โทรศัพท์ :
  036340139
โทรสาร :
  036345615
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  snw_2526@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาสระบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพญากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:42 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิพัฒพล ธูปหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
นางสาวฉวีวรรณ แสงคล้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับน้อยเหนือวิทยาคม

นางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ
นายณรงค์ กิ่งจำปา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036340139 อีเมล์: snw_2526@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศนัย วารีศรี โทรศัพท์: 0847265313 อีเมล์: asanai9695@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]