โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080052
รหัส Smis 8 หลัก :
  20030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  080052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเกตุน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongketnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเกตุน้อย
ตำบล :
  หนองปลาไหล
อำเภอ :
  บางละมุง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20150
โทรศัพท์ :
  0-3811-9189
โทรสาร :
  0-3824-1705
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  nongketnoi@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:55:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางรัศมี จันทะเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองเกตุน้อย

นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียง
นายดุสิต ทุนประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,285
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3811-9189 อีเมล์: nongketnoi@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: วิขัย วงศ์สืบ โทรศัพท์: 0805679619 อีเมล์: w.wichai19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]