โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนศรีราชา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีราชา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080330
รหัส Smis 8 หลัก :
  20032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  080330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีราชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIRACHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ศรีราชา
อำเภอ :
  ศรีราชา
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20110
โทรศัพท์ :
  0-3831-3915
โทรสาร :
  038326748
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีราชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:25:32 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม
นางสาวตะวัน พลภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 038321015 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]