ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470232
รหัส Smis 8 หลัก :
  21022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  470232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Makudmuang Rajchawitthayalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน190
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  แกลง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21110
โทรศัพท์ :
  038-671112
โทรสาร :
  038-677030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2537
อีเมล์ :
  mmv.rayong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:34:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-671112 อีเมล์: mmv.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิรา ประพันธมิตร โทรศัพท์: 0879554705 อีเมล์: nacky_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]