ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470233
รหัส Smis 8 หลัก :
  21022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  470233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังจันทร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangchanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 316
ตำบล :
  ชุมแสง
อำเภอ :
  วังจันทร์
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21210
โทรศัพท์ :
  038-666188
โทรสาร :
  038-666247
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  wangchansch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  92 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08:50:15 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายภิรมย์ ลี้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา
นางสมัชญา ผุดผ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังจันทร์วิทยา

นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
นายมาโนช บัวกลิ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]