โรงเรียนศรียานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนศรียานุสรณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060230
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  060230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรียานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SIYANUSON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน
ตำบล :
  วัดใหม่
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3931-1225
โทรสาร :
  039301691
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  siyanuson2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตมรกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบจ. จันทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  0.01 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:25:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพรต สุภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นายสมหมาย โอภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นายกฤตภัค จันทเหี้ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางปิยะวดี ใจคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์

นายจักรินทร์ บ้านเนิน
นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,855
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 0 -3931-1225 อีเมล์: siyanuson2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kwanruen Primkamon โทรศัพท์: 0816389470 อีเมล์: kwanruen.p@siya.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]