โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนตราษตระการคุณ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150122
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  150122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตราษตระการคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trattrakarnkhun School Trat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินตาแมว
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511151
โทรสาร :
  039522712
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2442
อีเมล์ :
  mailto@tdschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2556 เวลา 15:16:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นายสุณัฐ แสวงสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางดารัตน์ พิมพ์อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ

นายสมเกียรติ จิตนาวสาร
นางอมรรัตน์ ดรกันยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00018
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039511151 อีเมล์: mailto@tdschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา กาญจนาวิล โทรศัพท์: 0800974995 อีเมล์: ladekaka@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ