โรงเรียนตราษตระการคุณ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนตราษตระการคุณ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150122
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  150122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตราษตระการคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trattrakarnkhun School Trat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินตาแมว
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511151
โทรสาร :
  039522712
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2442
อีเมล์ :
  mailto@tdschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09:18:18 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางดารัตน์ พิมพ์อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสาวธนพร วังเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ

นายชูศักดิ์ ถือสัตย์
นางมณีรัตน์ กินนารัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตราษตระการคุณ โทรศัพท์: 039511151 อีเมล์: mailto@tdschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา กาญจนาวิล โทรศัพท์: 0800974995 อีเมล์: ladekaka@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ