โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนตราษตระการคุณ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150122
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  150122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตราษตระการคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trattrakarnkhun School Trat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินตาแมว
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511151
โทรสาร :
  039522712
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2442
อีเมล์ :
  mailto@tdschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10:49:39 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางดารัตน์ พิมพ์อุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสาวธนพร วังเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ
นางสุกัญญา กูลนรา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตราษตระการคุณ

นางจิรรัชช แสงสว่าง
นายอัครรินทร์ สุพันดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

227
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039511151 อีเมล์: mailto@tdschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา กาญจนาวิล โทรศัพท์: 0800974995 อีเมล์: ladekaka@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]