• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1024070330
  รหัส Smis 8 หลัก :
    24022002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    070330
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บางคล้าพิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Bangkhlapittayakom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   -   บ้าน34 ถนนบางคล้า-แปลงยาว
  ตำบล :
    บางคล้า
  อำเภอ :
    บางคล้า
  จังหวัด :
    ฉะเชิงเทรา
  รหัสไปรษณีย์ :
    24110
  โทรศัพท์ :
    038-541138
  โทรสาร :
    038-541138
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2524
  อีเมล์ :
    -
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ???????
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    20 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 08:43:30 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายพันธกานต์ อุจจภูรี

 • นางสาวณัฐทยา นวไตรลาภสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]