โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกบินทร์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290272
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  290272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กบินทร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kabinwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสระคู่
ตำบล :
  กบินทร์
อำเภอ :
  กบินทร์บุรี
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25110
โทรศัพท์ :
  037480727
โทรสาร :
  037480727
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :
  kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กบินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา

นางวารุณี เลิศล้ำ
นางกัลยา เชี่ยวพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037480727 อีเมล์: kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา น้อมชอบ โทรศัพท์: 0895504544 อีเมล์: nitachitra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]