โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1025290289
รหัส Smis 8 หลัก :
  25012025
รหัส Obec 6 หลัก :
  290289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kroksomboonwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกรอกสมบูรณ์
ตำบล :
  กรอกสมบูรณ์
อำเภอ :
  ศรีมหาโพธิ
จังหวัด :
  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  25140
โทรศัพท์ :
  037452528
โทรสาร :
  037452527
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  ksb_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรอกสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 12:58:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

นายวุฒิพงษ์ เดิมทำรัมย์
นางสาวนุชนาฏ พรมสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,093
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]