โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740001
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  740001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwatsakaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037-241490 ต่อ 12
โทรสาร :
  037-241490 ต่อ 11
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2463
อีเมล์ :
  ssrk1043@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 09:14:18 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเทพพิทักษ์ เมตตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
นายจิระ วงษ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
นางอานุชิต แก้วก่า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว
นางปนัดดา ทิพย์สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว

นายนวรัตน์ เพียสีนุย
นางดวงใจ นะตาปา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โทรศัพท์: 037-241490 ต่อ 12 อีเมล์: ssrk1043@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชนิตย์ ชูทรัพย์ โทรศัพท์: 0849600652 อีเมล์: chutcha.choo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ