โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740001
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  740001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwatsakaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037-241490 ต่อ 12
โทรสาร :
  037-241490 ต่อ 11
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2463
อีเมล์ :
  ssrk1043@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:37:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประสาร พรหมณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว

นางณฐปภัช ชาวบางน้อย
นางรสสุคนธ์ เกตุเล็ก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โทรศัพท์: 037-241490 ต่อ 12 อีเมล์: ssrk1043@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชนิตย์ ชูทรัพย์ โทรศัพท์: 0849600652 อีเมล์: chutcha.choo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ