โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลคลองหาด


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740077
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  740077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลคลองหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanklonghad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอ.พ.ป.คลองหาด
ตำบล :
  คลองหาด
อำเภอ :
  คลองหาด
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27260
โทรศัพท์ :
  037445076
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  ssrk1068@obcemail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คลองหาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:21:28 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง
นางอัญชนา พัฒนทองคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037445076 อีเมล์: ssrk1068@obcemail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑาวรรณ หันทะยุง โทรศัพท์: 0890312107 อีเมล์: name_um_um@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]