โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200360
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050056
รหัส Obec 6 หลัก :
  200360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrad(sangwonupathom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโกรกสมอ
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-973553
โทรสาร :
  044-973554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2470
อีเมล์ :
  vnk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลต.หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2558 เวลา 10:46:38 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

นางสุกัญญา บุญเรืองเศษ
นางวีรจิตร นุชแผน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-973553 อีเมล์: vnk_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา เพียกขุนทด โทรศัพท์: 0942979501 อีเมล์: vnk_school@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ