โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

รวมลิ้ง

SMSS !
ประกาศผลสอบครู-2561
ราชาทรงพระเจริญ ¡
สดุดีจอมราชา ¡
สดุดีพระแม่เจ้า ! !
1. @bcs.school !
2. สื่อ-คลังข้อสอบ DLIT !
3. สพป.นครราชสีมา เขต 7
http://101.51.150.115/web/
  ^ e-office
  ^ E-momey 
enlightenedLogBook 
thaischoollunch.in.th 
lunchsystem
True ประชารัฐ !

  ^ ระบบรายงานการรับนักเรียน
  ^ สำนักทดสอบทางการศึกษา
  ^ ระบบ NT Access 1 2 3 
  ^ citizen.info.go.th
  ^ training.obec.go.thทดสอบข้อสอบกลาง
  ^ QAMS  คู่มือ 
     สำนักทดสอบทางการศึกษา
     สำนักวิชาการและมาตรฐานฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา

4. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2560
  ^ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCT

5. แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน

6. ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม set
7. e-mes บันทึกการอ่าน
8. obec60 
9. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
10.B-OBEC 
11.schoolmis เมื่อ จบการศึกษา
    ^ schoolmis61

12.แยกตัวเลขออกจากกัน Excel
13.ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ 
14.ใบงานถอดบทเรียน ตัวอย่าง
15.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี2562
16.DMC61 
 คุรุสภา

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200867
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070117
รหัส Obec 6 หลัก :
  200867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanceum School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสินสมบูรณ์
ตำบล :
  สัมฤทธิ์
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  0-4448-2926
โทรสาร :
  044482926
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:48:52 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายปราการ มานะงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

นางสาวสุวรรณา จี่พิมาย
นางสาวณัฐฐิตารีย์ มนต์อภิมุข

สื่อการสอน

www.dltv.ac.th
^ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม !
^มูลนิธิยุวสถิรคุณ
^สถานศึกษาพอเพียง ! 
^ติวฟรี.com
^สื่อ ป.6
^พัฒนาคุณภาพการศึกษา(DLIT)
^eDLTV ระดับประถมศึกษา
^eDLTV มัธยม !
^หนังเสือเรียน-คู่มือครู
^คลังความรู้วิทยาศาสตร์ 
^Learning Resources
^Downloadไฟล์เอ็กเซลสถิติ
^statistics
^t-test Dependent 
^itemAnalysis_KR20
^Excelบันทึกคะแนน(8ระดับ) 
^วิทยฐานะ ว17/2552;
  สรุป ^ enlightened
^แนะแนว  
^เอกสารหลักสูตร 1 2 3 
^ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 
^เอกสารจากกลุ่มนิเทศฯ
^คำพื้นฐานป.1รายชื่อ61-1 
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,648
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร เทพบำรุง โทรศัพท์: 0833833121 อีเมล์: kanyapat29noon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]