โรงเรียนบ้านปางละกอ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านปางละกอ


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200961
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040055
รหัส Obec 6 หลัก :
  200961
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางละกอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanglakhor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปางละกอ
ตำบล :
  กฤษณา
อำเภอ :
  สีคิ้ว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30140
โทรศัพท์ :
  044-452675
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2528
อีเมล์ :
  panglakhor@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กฤษณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 15:22:59 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปางละกอ

นายชาญชัย แสบงบาล
นางรัตติยา พงษ์ปลัด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปางละกอ โทรศัพท์: 044-452675 อีเมล์: panglakhor@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เชิดพงศ์ สุขพิมาย โทรศัพท์: 0898466032 อีเมล์: chertpong_78@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ