โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโค้งยางวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโค้งยางวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201029
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040004
รหัส Obec 6 หลัก :
  201029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โค้งยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongyangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะคลองแล้ง
ตำบล :
  โค้งยาง
อำเภอ :
  สูงเนิน
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30170
โทรศัพท์ :
  044-430584
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2461
อีเมล์ :
  kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โค้งยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:50:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งยางวิทยา

นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์
นางกนกวรรณ ป้องกลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]