โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโค้งยางวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1030201029
  รหัส Smis 8 หลัก :
    30040004
  รหัส Obec 6 หลัก :
    201029
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โค้งยางวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    kongyangwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านตะคลองแล้ง
  ตำบล :
    โค้งยาง
  อำเภอ :
    สูงเนิน
  จังหวัด :
    นครราชสีมา
  รหัสไปรษณีย์ :
    30170
  โทรศัพท์ :
    044-430584
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    6 กันยายน 2461
  อีเมล์ :
    kongyangwittaya@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    โค้งยาง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    30 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    17 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:17:05 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเตือนจิตร ศรีสุข

 • นางสาวกรรณิการ์ จ่ากลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,044
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]