โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201297
รหัส Smis 8 หลัก :
  30070224
รหัส Obec 6 หลัก :
  201297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongmuangWittayaKarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำทะเมนชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30270
โทรศัพท์ :
  044-430633
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   ที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:23:57 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอภิลักษณ์ จรไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร

นางสุนันทา พงษ์พิมาย
นางสิริพร เชื้อนิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 044-430633 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิรกรณ์ ธนะสูตร โทรศัพท์: 0843913401 อีเมล์: thanasoot.260330@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]