โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201386
รหัส Smis 8 หลัก :
  30022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  201386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชคชัยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเลขที่ 349
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  โชคชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30190
โทรศัพท์ :
  044-49108-7
โทรสาร :
  044-49229-1
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  chk@chk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายราชสีมาวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  39.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10:40:01 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายประสงค์ รุ่นใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายชลิต ภูสีมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี

นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย
นายธวัชชัย พาขุนทด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

87
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-49108-7 อีเมล์: chk@chk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล ปราบแสง โทรศัพท์: 0817902059 อีเมล์: niramon.p24@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ