โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201386
รหัส Smis 8 หลัก :
  30022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  201386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชคชัยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chokchaisamakkee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเลขที่ 349
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  โชคชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30190
โทรศัพท์ :
  044-49108-7
โทรสาร :
  044-49229-1
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  chk@chk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายราชสีมาวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  39.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2558 เวลา 14:35:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นางศรีไพร จันทรชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นางสาวสุธาสินี สว่างศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี

นางสุภาพร อุตสาหพงษ์
นายอนุชา มิตรเกษม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-49108-7 อีเมล์: chk@chk.ac.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]