ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201416
รหัส Smis 8 หลัก :
  30072006
รหัส Obec 6 หลัก :
  201416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพิมายศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikomphimaisuksa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบุญส่งพัฒนา
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  044965448
โทรสาร :
  044965448
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  npss@mattayom31.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมสร้างตนเอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  86.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 03:53:53 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมพิมายศึกษา

นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสาร
นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี

Facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,763
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: tc804@npss.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]