โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260452
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  260452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลำปลายมาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanlamplaimat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเจริญมาศ
ตำบล :
  ลำปลายมาศ
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2472
อีเมล์ :
  anubanlamplaimat123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 13:34:31 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปลายมาศ
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปลายมาศ

นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์
นางชดาพร ถนอมสิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โทรศัพท์: 044-661010 อีเมล์: anubanlamplaimat123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0906104202 อีเมล์: anubanlamplaimat123@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ