ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260533
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040117
รหัส Obec 6 หลัก :
  260533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองเกาะพัฒนา
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  bannongkhorschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสตึก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:46 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นายวิทยากร ดิษฐเนตร
นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,036
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]