โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบ้านปราสาท


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260799
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  260799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านปราสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปราสาท
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  บ้านด่าน
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-600965
โทรสาร :
  044-600965
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15032468
อีเมล์ :
  watbanprasat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีประจำตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:01:34 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านปราสาท

นางภาวิณี ชัยธนาปุระ
นางพิมพ์วลัญช์ หาญสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-600965 อีเมล์: watbanprasat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประสิทธิ์ วงศ์มนัสนันท์ โทรศัพท์: 0813600364 อีเมล์: krusitti@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]