ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650186
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  650186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphohuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพธิ์ห้วย
ตำบล :
  เมืองบัว
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044-590118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กมภาพันธ์ 2482
อีเมล์ :
  pohuay@hotmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมพลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนฤชิต บุญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ห้วย

นางณัฐฎาภรณ์ นาคศรี
นายมานพ ลาเทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]