โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกล่าม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650362
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  650362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกล่าม
ตำบล :
  หนองบัวทอง
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:58:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายอัมพร บุญอาจ
นายบรรจบ สมดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศ โทรศัพท์: 087 880 4723 อีเมล์: pakarida_@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ