โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกล่าม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโคกล่าม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650362
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  650362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกล่าม
ตำบล :
  หนองบัวทอง
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:33:09 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายอัมพร บุญอาจ
นายบรรจบ สมดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศ โทรศัพท์: 087 880 4723 อีเมล์: pakarida_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]