ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสังขะวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650501
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  650501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังขะวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangkhawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขวาว
ตำบล :
  สังขะ
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4457-1256
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  skwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธรักษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสังขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:45:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม

นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นายผ่าน พลศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,352
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4457-1256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังขะวิทยาคม Sangkhawittayakom โทรศัพท์: 044571256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]