โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650763
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  650763
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAMWITTAYA RUCHAMUNGKLAPISEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสังแก
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044549072
โทรสาร :
  044549072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2530
อีเมล์ :
  ramwitthaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุรินทร์ เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:18:36 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางปราณี นามสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายประเสริฐ พิศสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางสุจาริณี แสงจันทร์
นายพิทักษ์ ดีเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044549072 อีเมล์: ramwitthaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แม้นมาส อัครกตัญญู โทรศัพท์: 0956695395 อีเมล์: maenmard@y7mail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]