โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650763
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  650763
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAMWITTAYA RUCHAMUNGKLAPISEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสังแก
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044549072
โทรสาร :
  044549072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2530
อีเมล์ :
  ramvit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสุรินทร์ เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:49:43 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายประเสริฐ พิศสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางศิริวดี มีศิริ
นางธัญรดี สังข์ขาวกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โทรศัพท์: 044549072 อีเมล์: ramvit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดาพร ทรงกลิ่นจันทร์ โทรศัพท์: 0883672474 อีเมล์: laylovem@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ