Follow on Facebook

ตรวจผลการเรียน

DLIT

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650776
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  650776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมพลวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumphonwittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมพลบุรี
ตำบล :
  ชุมพลบุรี
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044596104
โทรสาร :
  044596104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  cws@workmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพลบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 21:29:34 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค์

นายสุวัฒน์ สมหวัง
นายเจษฎา สอนโกษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]