โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650831
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012037
รหัส Obec 6 หลัก :
  650831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สำโรงทาบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโดด
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569163
โทรสาร :
  044569300
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sutkat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบัญญ้ติ สมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายวีระพล สายหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล
นางธัญพร คงมั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044569163 อีเมล์: sutkat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี บุญเจือ โทรศัพท์: 0817900360 อีเมล์: samleeboonjua@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ