โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650831
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012037
รหัส Obec 6 หลัก :
  650831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สำโรงทาบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samrongthappittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโดด
ตำบล :
  สำโรงทาบ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569334
โทรสาร :
  044569300
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/06/2516
อีเมล์ :
  sutkat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 23:57:43 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบัญญ้ติ สมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายวีระพล สายหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม

นางสมใจ วาพัดไทย
นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044569334 อีเมล์: sutkat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี บุญเจือ โทรศัพท์: 0817900360 อีเมล์: samleeboonjua@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]