โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650831
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012037
รหัส Obec 6 หลัก :
  650831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สำโรงทาบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samrongthappittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโดด
ตำบล :
  สำโรงทาบ
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044569163
โทรสาร :
  044569300
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/01/2516
อีเมล์ :
  sutkat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงทาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 12:00:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบัญญ้ติ สมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายวีระพล สายหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม
นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงทาบวิทยาคม

นายบุญทัน ชัยงาม
นายสุทวด แท่นดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044569163 อีเมล์: sutkat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี บุญเจือ โทรศัพท์: 0817900360 อีเมล์: samleeboonjua@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]