โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530433
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  530433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อโนนเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านค้อ
ตำบล :
  รังแร้ง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  081-9664589
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:56:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประสิทธิ์ ศิรินัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านค้อโนนเพ็ก
นายสวัสดิ์ บุญรอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านค้อโนนเพ็ก

นางคัคนานต์ บรรเทา
นายธีรพัฒน์ พวงท้าว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก โทรศัพท์: 081-9664589 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: kwaung poltee โทรศัพท์: 0877763093 อีเมล์: khaokhob@homail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ