ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนน้ำคำวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนน้ำคำวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530892
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำคำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namkhamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำคำ
ตำบล :
  น้ำคำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045912220
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  namkham2540@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13:20:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำคำวิทยา

นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์
นายพนัส เทาศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย แก่นจักร์ โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]