โรงเรียนกันทรารมณ์


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกันทรารมณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530897
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530897
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANTARAROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45651143
โทรสาร :
  045651532
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  www.krschool@hotmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรารมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2556 เวลา 07:33:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายฤทธา นันทพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายทรงพล นนทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นางวันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายคูณ ชำนิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์

นายคำนวณ คำวงศ์
นางมะลิ มุขขันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันทรารมณ์ โทรศัพท์: 45651143 อีเมล์: www.krschool@hotmail.co
เว็บมาสเตอร์:: สำราญ เจริญชัย โทรศัพท์: 0876453863 อีเมล์: sumranch@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ