โรงเรียนกันทรารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกันทรารมณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530897
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530897
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANTARAROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45651143
โทรสาร :
  045651532
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  www.krschool@hotmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรารมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:29:34 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเดชชัย ดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายทรงพล นนทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์
นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรารมณ์

นางสารภี พลศักดิ์
นางเรณู คำวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันทรารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45651143 อีเมล์: www.krschool@hotmail.co
เว็บมาสเตอร์:: สำราญ เจริญชัย โทรศัพท์: 0876453863 อีเมล์: sumranch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]