• วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนละทายวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1033530898
  รหัส Smis 8 หลัก :
    33012014
  รหัส Obec 6 หลัก :
    530898
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ละทายวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    lathaiwittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   8   บ้านละทาย
  ตำบล :
    ละทาย
  อำเภอ :
    กันทรารมย์
  จังหวัด :
    ศรีสะเกษ
  รหัสไปรษณีย์ :
    33130
  โทรศัพท์ :
    045915172
  โทรสาร :
    045915172
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 มิถุนายน 2518
  อีเมล์ :
    ltw2557@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    อบต.ละทาย
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    36 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    9 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 21:59:00 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี นาคกระโทก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวินัย คำจีนศรี

 • นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกรี ศรีวงษา โทรศัพท์: 0897936699 อีเมล์: ten.501@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]