ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710284
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050003
รหัส Obec 6 หลัก :
  710284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเม็กใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmakyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหลุบเลา
ตำบล :
  กลาง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  contact@banmekyai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 20:31:35 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่
นางประภาพร อุณาภาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่

นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ์
นางอนงค์ ทองเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,387
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: contact@banmekyai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]