โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710433
รหัส Smis 8 หลัก :
  34030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  710433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาห้วยแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAHUAYCAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาห้วยแคน
ตำบล :
  ตาลสุม
อำเภอ :
  ตาลสุม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34330
โทรศัพท์ :
  045-427107
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  putchareeporn2530@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาที่ 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตาลสุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:03:46 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน

นางเย็นใจ ขุนทวี
นางพิชยา ทาโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรีพร ศรีแสง โทรศัพท์: 0833817901 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]