โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1034710433
  รหัส Smis 8 หลัก :
    34030166
  รหัส Obec 6 หลัก :
    710433
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านนาห้วยแคน
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    NAHUAํYCAN
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาห้วยแคน
  ตำบล :
    ตาลสุม
  อำเภอ :
    ตาลสุม
  จังหวัด :
    อุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    34330
  โทรศัพท์ :
    045-427107
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 มิถุนายน 2481
  อีเมล์ :
    putchareeporn2530@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลตาลสุม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    25 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    2 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 10:58:48 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพทูรย์ มากดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภาณี เคนวงษ์

 • นางสาวไขแสง พลาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงภูมิ แสนทวีสุข โทรศัพท์: 0856827717 อีเมล์: tingly.jubjub@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]