โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710792
รหัส Smis 8 หลัก :
  34040047
รหัส Obec 6 หลัก :
  710792
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sankum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแสนคำ
ตำบล :
  สระสมิง
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-370229
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2482
อีเมล์ :
  sankum34040047@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระสมิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระสมิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:41:10 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุบรรณ คับพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)

นางอรทัยวรรณ จีนจำรัส
นางผกาพรรณ ปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-370229 อีเมล์: sankum34040047@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงทิพย์ ส่งเสริม โทรศัพท์: 0810717294 อีเมล์: songserm04@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]