ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711117
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  711117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khemmaratpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  เขมราฐ
อำเภอ :
  เขมราฐ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34170
โทรศัพท์ :
  045491244, 045491783
โทรสาร :
  045491783
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2513
อีเมล์ :
  kmp@kmp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:09:46 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางพิไลลักษณ์ บัวทอง
นายเดชา ชาวตระการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,306
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]