SMSS
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนาส่วงวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711120
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาส่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาส่วง
ตำบล :
  นาส่วง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045251587
โทรสาร :
  045251587
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2524
อีเมล์ :
  nasuangwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาส่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 00:28:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นายพีรวัส โสระเวช
นางสุชานาฏ มุลทมาตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,823
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]