ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนากระแซงศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนากระแซงศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711122
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052006
รหัส Obec 6 หลัก :
  711122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นากระแซงศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakrasangsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนากระแซง
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045865456
โทรสาร :
  045865456
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:24:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นางสาวยุวภา เหลากลม
นายสนธยา พลภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,709
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]