โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1034711129
  รหัส Smis 8 หลัก :
    34052011
  รหัส Obec 6 หลัก :
    711129
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บุณฑริกวิทยาคาร
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Buntharikwittayakarn
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   9   บ้าน237 บ้านสวนสน
  ตำบล :
    โพนงาม
  อำเภอ :
    บุณฑริก
  จังหวัด :
    อุบลราชธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    34230
  โทรศัพท์ :
    045376071
  โทรสาร :
    045376105
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    24 พ.ค. 2514
  อีเมล์ :
    admin@btvit.ac.th
  เว็บไซต์ :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    สหวิทยาเขต 9
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    บุณฑริก
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    100 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:26:51 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนัส โฉมฉลวย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนภาพร ริทัศน์โส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีรวัฒน์ เนินทราย

 • นางวิไลภรณ์ มงคลการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,245
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]