ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711141
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  711141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีน้ำคำศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srinamkhumsueksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำคำแดง
ตำบล :
  เตย
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  0868714249
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13:55:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีน้ำคำศึกษา

นางสาวพิศมัย ธรรมสัตย์
สิบเอกสิรภพ ชะลูด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,489
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0868714249 อีเมล์: srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]