โรงเรียนบ้านหนองแหน


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองแหน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองแหน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430093
รหัส Smis 8 หลัก :
  35020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  430093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  à¸ºBannongnaeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองแหน
ตำบล :
  หนองแหน
อำเภอ :
  กุดชุม
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35140
โทรศัพท์ :
  045-750128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรกฎาคม 2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแหนโพนงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแหน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 11:23:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแหน

นายแสงทอง พันธ์เพชร
นายสมควร สามาอาพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแหน โทรศัพท์: 045-750128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายแสงทอง พันธ์เพชร โทรศัพท์: 0807450896 อีเมล์: saeng.4321@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ