โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430402
รหัส Smis 8 หลัก :
  35022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  430402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kammaedkhuntithumwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านกำแมด
ตำบล :
  กำแมด
อำเภอ :
  กุดชุม
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35140
โทรศัพท์ :
  045738636
โทรสาร :
  045738636
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  kammaed2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:28:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นางนันทิมา ทองน้อย
นางสาวกรณิกา โอบอ้อม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]