โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430403
รหัส Smis 8 หลัก :
  35022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  430403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนงามพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonngampittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  กุดชุม
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  admin@phonngamschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  156 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30:28 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางมัสริน จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนงามพิทยาคาร

นางสาวชลศรัญย์ อุ่นศิริวงศ์
นางพัทธนันท์ ทานะเวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0629323614 อีเมล์: qjl9379@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]