โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100693
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  100693
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPHONNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองโพนงาม
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044129055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเกษตรสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:57:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายคนอง สวัสดิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโพนงาม

นายวิชิต สูงภิไลย์
นายสุคนธ์ คันธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044129055 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ โทรศัพท์: 0895699080 อีเมล์: benjawan1038@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ