โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสตรีชัยภูมิ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100758
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  100758
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีชัยภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  satrichaiyaphum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน372 ถ.บรรณาการ
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-811162
โทรสาร :
  044-816288
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:17:33 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมชาย คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายสุรวิทย์ ศรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายมาณพ โลหิตโยธิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายวิจิตร ชิณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายสิระ บุญญานุสนธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ

นายสุริยา นาคะพงษ์
นายเกรียงไกร จำนงชอบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811162 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิทวัส ชัยสุวรรณ โทรศัพท์: 0850266120 อีเมล์: witawas_saw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ