โรงเรียนสตรีชัยภูมิ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสตรีชัยภูมิ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100758
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  100758
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีชัยภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  satrichaiyaphum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน372 ถ.บรรณาการ
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-811162
โทรสาร :
  044-816288
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:17:33 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมชาย คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายสุรวิทย์ ศรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายมาณพ โลหิตโยธิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายวิจิตร ชิณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ
นายสิระ บุญญานุสนธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ

นายนิรัติศัย หล่ออรุโณทัย
นายมาโนช อิ่มวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โทรศัพท์: 044-811162 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิทวัส ชัยสุวรรณ โทรศัพท์: 0850266120 อีเมล์: witawas_saw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ