• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1036100759
  รหัส Smis 8 หลัก :
    36012003
  รหัส Obec 6 หลัก :
    100759
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เมืองพญาแลวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Muang Phayalae Wittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   7   บ้านหนองหลอด
  ตำบล :
    ในเมือง
  อำเภอ :
    เมืองชัยภูมิ
  จังหวัด :
    ชัยภูมิ
  รหัสไปรษณีย์ :
    36000
  โทรศัพท์ :
    044-811768
  โทรสาร :
    044-811769
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2499
  อีเมล์ :
    phayalae@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ชัยภูมิ
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    1 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:12 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิชัย อาจประจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรทิพย์ ตาลบำรุง

 • นางรัชนี สุภานันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,548
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]