• Facebook
 • E-Service
 • SMART++

  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++ Version 5.21 หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1038660398
  รหัส Smis 8 หลัก :
    43030142
  รหัส Obec 6 หลัก :
    660398
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านห้วยลึก
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Banhuailuk
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยลึก
  ตำบล :
    ชุมภูพร
  อำเภอ :
    ศรีวิไล
  จังหวัด :
    บึงกาฬ
  รหัสไปรษณีย์ :
    38120
  โทรศัพท์ :
    042497900
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    1 ตุลาคม 2500
  อีเมล์ :
    School.obec.go.th/hui_l
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ชุมภูพร
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    36 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    9 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13:15:32 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพศาล หงษ์ชูตา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพรชัย ธนะก่ำ

 • นางปัทมา บุตรสาระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497900 อีเมล์: School.obec.go.th/hui_l
เว็บมาสเตอร์:: นายปริญ คล่องแคล่ว โทรศัพท์: 0823022019 อีเมล์: goo_am_tae_@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]